Dne 24. června 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o likvidaci spořitelního družstva WPB Capital. Kampelička se ocitla v problémech už na jaře loňského roku. Česká národní banka následně zahájila správní řízení a omezila činnost záložny. Správní řízení pak vyústilo odebráním licence, čímž se centrální banka snaží WPB Capital zabránit ve veškerém nelegálním nebo protiprávním konání. Podle centrální banky totiž družstvo poskytovalo účelově založeným obchodním společnostem úvěry v řádech desítek milionů korun a nabývalo nedovolených typů cenných papírů.

Soudem pověřený likvidátor JUDr. Jiří Švihla nyní sestaví zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění a zjistí tak majetkový stav záložny. „Protože rozhodnutí České národní banky koncem června tohoto roku nabylo právní moci, musí záložna zahájit kroky vedoucí k úhradě svých závazků vůči všem věřitelům. Do procesu likvidace bude též zahrnut Fond pojištění vkladů, který bude vyplácet pojištěné vklady ze zákona. Limit činí sto tisíc eur. Je tedy velice pravděpodobné, že drtivá většina vkladatelů bude odškodněna v celé výši svého vkladu, přičemž do doby, než bude realizováno plnění ze strany Fondu pojištění vkladů, nebude realizován běžný platební styk,“ uvedl právní zástupce likvidátora JUDr. Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

„WPB Capital už od loňského května nesměla na základě předběžného opatření centrální banky přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry. Současným členům doporučuji, aby si zřídili nové účty u jiných finančních institucí. Klienti, kteří mají podepsanou úvěrovou smlouvu, musí i nadále splácet dle splátkového kalendáře. V případě nedodržení výše splátek nebo jejich nehrazení bude spořitelní družstvo pohledávky vymáhat soudní cestou,“ konstatoval JUDr. Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Napsali o nás