Krach WPB Capital: vyplaceno je téměř 99 procent vkladů

Až do října 2017 se mohou klienti zkrachovalé kampeličky WPB Capital přihlásit v jakékoli pobočce České spořitelny o své vklady. Zatím tak učinilo 4477 klientů, kterým byly vráceny vklady ve výši přes 2,7 miliardy korun.

„Vyplácení vkladů probíhá od samého začátku prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Celková částka, o kterou by se klienti měli přihlásit, činila zhruba 2,8 miliardy korun, prozatím bylo vyplaceno 98,52 procenta vkladů. Je pravděpodobné, že se o své peníze nepřihlásí všichni věřitelé. Jejich počet ale nebude nijak dramatický. Důvodem jsou zpravidla nízké vklady,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Největší nápor klientů hlásících se o své vklady proběhl v říjnu 2014, tedy hned na začátku zahájení výplat. „Jen během prvního měsíce se o své peníze přihlásilo 3295 věřitelů a jednalo se o zatím nejrychlejší proces výplaty věřitelů v Česku. Postupně začal počet klientů vyzvedávajících si své vklady pomalu klesat. Za rok 2015 si náhradu vkladu v celkové hodnotě přes 211 milionů korun vyzvedlo 619 klientů. Od počátku roku 2016 se o své vklady přihlásilo 32 klientů. Těm bylo vyplaceno přes 10 milionů korun,“ řekl Jiří Švihla.

Věřitelé, kteří si prozatím své vklady nevyzvedli, nemusí mít obavy ze zdlouhavého papírování. Stačí dorazit na kteroukoli pobočku České spořitelny. „Pobočku banky stačí navštívit s průkazem totožnosti. Klienti s sebou nemusí nosit všechny smlouvy ani výpisy z účtu a dokazovat, kolik peněz do banky vložili nebo o jaké úroky se jim vklad navýšil. Všechny potřebné údaje má vyplácející banka k dispozici,“ doplnil Jiří Švihla.

Rok 2016 ve WPB Capital: vyplácení věřitelů, soudní spory i zrušení insolvence

Klíčovým úkolem likvidátora zkrachovalé kampeličky WPB Capital bude v roce 2016 zrušení insolvenčního řízení vůči družstevní záložně. Rok 2016 bude rokem, kdy s největší pravděpodobností dojde k realizaci úvěrového portfolia kampeličky WPB Capital.

„Zásadní překážkou je stávající a neoprávněně vedené insolvenční řízení vůči WPB Capital. Z mého pohledu se spořitelní družstvo nenacházelo a nenachází ve stavu úpadku. Za součinnosti expertního týmu pravidelně průběžně provádíme, a to po celou dobu probíhající likvidace, takzvaný test insolvence, který vždy vychází ve prospěch zkrachovalé družstevní záložny,“ řekl Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital. „Předmětem dalšího důležitého soudního řízení, ve kterém vystupuji v pozici žalobce, je návrh na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Podle něj se vlastníkem velké části úvěrového portfolia pohledávek měla stát společnost Llainfair Carrainion CWNI Daliannol Ltd. Lze očekávat nařízení jednání a zřejmě i vydání minimálně prvoinstančního rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu,“ popsal advokát Jiří Švihla.

V roce 2016 čeká likvidátora kampeličky řada dalších soudních sporů. „Jedná se o soudní spory, ve kterých družstevní záložna WPB Capital vystupuje jako žalobce i jako žalovaný. Zároveň v tomto roce dojde k vymáhání pohledávek WPB v insolvenčních řízeních vedených vůči dlužníkům družstevní záložny. Stále také pokračuje proces vymáhání pohledávek v exekučních řízeních. Ke konci ledna 2016 společnost WPB Capital eviduje 55 aktivních sporů, ve kterých je žalobcem, 21 pasivních sporů, ve kterých figuruje jako věřitel, a deset insolvenčních a 14 exekučních řízení,“ popsal Jiří Švihla.

I v letošním roce probíhají výplaty věřitelů zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital. Ti se o své peníze mohou přihlásit až do října 2017. „Veškeré vklady klientů WPB jsou hrazeny do výše sto tisíc eur z Fondu pojištění vkladů. Spolupráce s Fondem pojištění vkladů probíhá od samého začátku naprosto bezproblémově. Prozatím neevidujeme, až na drobné výjimky, na účtech klientů částky přesahující pojištěný rozsah, lze předpokládat, že vklady klientů družstevní záložny jim budou vráceny v plném rozsahu. Celkem by mělo být klientům kampeličky vráceno 2,796 miliardy korun, jen během prvního měsíce od zahájení výplat si věřitelé vyzvedli takřka 2,3 miliardy korun,“ uzavřel Jiří Švihla.

Povinnost vyšších kapitálových rezerv může zlikvidovat některé kampeličky

V Česku funguje celkem 11 družstevních záložen. Změny, které začnou platit od ledna 2016, jejich počet pravděpodobně ještě sníží.

Navzdory rapidnímu poklesu počtu kampeliček v Česku za posledních 20 let nepovažují odborníci vkládání úspor do družstevních záložen za ekonomický hazard. Problémy kampeliček nijak neovlivňují jejich popularitu u českých střadatelů, uloženo v nich mají kolem 15 miliard korun. Navíc by plánované změny měly důvěru lidí v družstevní záložny ještě posílit. „Po významných legislativních změnách v roce 2015, kdy družstevní záložny mohou poskytovat své služby a produkty už jen svým členům a musely zdvojnásobit odvody do Fondu pojištění vkladů, přicházejí další změny. Od 1. ledna 2016 vstoupí v platnost především podrobná úprava týkající se tvorby kapitálových rezerv. Tyto změny povedou kampeličky k větší míře obezřetného podnikání. Družstevní záložny tak budou muset vytvářet větší rezervní položky sloužící k ochraně před výkyvy jejich podnikání,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Poslední kampeličkou, která se už v roce 2014 dostala do likvidace, byla WPB Capital. V roce 2016 však počet družstevních záložen může kvůli nutnosti vytváření kapitálových rezerv ještě klesnout. „V některých případech vyšší kapitálové rezervy posílí stabilitu družstevní záložny. Je však možné, že nastanou i případy, kdy příslušné rezervy kampelička nebude v plném rozsahu schopná tvořit, což ve svých důsledcích může vést až k likvidaci. Obecně tyto změny nesporně přispějí v budoucnu k větší důvěře ve stabilitu družstevních záložen, které budou způsobilé tyto rezervy tvořit,“ řekl Jiří Švihla.

Další změny by měly nastat v roce 2018, kdy družstevních záložen v Česku opět zřejmě ubude. „Pokud po 1. lednu 2018 bilanční suma družstevní záložny přesáhne pět miliard korun, bude se muset přeměnit na banku, nebo rezignovat na svůj růst. Navrženo je také zpřesnění předmětu podnikání kampeliček v oblasti poskytování úvěrů. Zavést by se měl limit úvěrů poskytnutých jednomu členovi družstva či členům, kteří jsou osobami blízkými, nebo členům ekonomicky spjatým na 30 milionů korun. Pro smlouvy uzavřené před tímto datem bude platit tříleté přechodné období. Od roku 2018 bude platit také pravidlo minimální výše základního členského vkladu ve výši tisíc korun,“ uzavřel Jiří Švihla.

Krach WPB Capital: rok po zahájení výplat má peníze zpět 64 procent klientů

Letos v říjnu uplynul rok od zahájení výplat věřitelů zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital. Nejvíce klientů se o své vklady přihlásilo hned během prvního měsíce. Šlo o zatím nejrychlejší proces výplaty věřitelů v Česku. Peníze má zpět 4398 klientů, vyplaceno je 98 procent vkladů, zbývá přes 650 tisíc korun.

Celkem 6898 klientů mělo uloženo v družstevní záložně WPB Capital 2,796 miliardy korun. Česká národní banka ale kampeličce odebrala koncem loňského června licenci a začala její likvidace. Její součástí byly i výplaty klientů. Ty začaly v polovině loňského října a potrvají až do října 2017. Klienti se o své vklady mohou přihlásit v jakékoli pobočce České spořitelny. „Drtivá většina klientů si pro výplatu náhrady přišla už v prvním týdnu, kdy bylo vyplaceno 26 procent klientů a 48 procent náhrady. Za celý první měsíc se o své peníze přihlásilo 3295 věřitelů a bylo vyplaceno 73 procent náhrady, což je prozatím nejrychlejší proces výplaty věřitelů v Česku. V současné chvíli je vyplaceno kolem 64 procent věřitelů a 98 procent vkladů,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Výplaty probíhají bez problémů. Zajišťuje je Fond pojištění vkladů. „Objevily se obvyklé problémy, kdy klienti, kteří si došli pro náhradu na některou z poboček České spořitelny, nebyli například nalezeni v databázi. To se dělo především z důvodu chybně uvedeného rodného čísla nebo jména. V několika případech se také stalo, že klienti reklamovali výši náhrady, respektive výši přičtených úroků. V drtivé většině těchto reklamací ale byla potvrzena správnost původně vypočtené výše náhrady. V několika případech došlo v důsledku dědictví k aktualizaci databáze, kdy byli vygenerováni místo původního klienta noví klienti – dědicové,“ řekl Jiří Švihla.

Podle zkušeností s výplatami klientů dříve zkrachovalých družstevních záložen si ne všichni věřitelé výplatu náhrady v zákonné tříleté lhůtě vyzvednou. „Fond pojištění vkladů ještě eviduje 2,5 tisíce klientů, kteří si nevyzvedli svou náhradu vkladu, což celkem představuje částku 653 tisíc korun. Nevyzvednuté náhrady klientů propadnou zpět do Fondu pojištění vkladů. O tyto nevyzvednuté peníze se tak zvýší jeho zůstatek, který se v budoucnu použije na výplaty dalších bank a kampeliček,“ doplnil Jiří Švihla.

Krach WPB Capital: peníze má zpět přes 97 procent věřitelů

Až do října 2017 se mohou klienti zkrachovalé kampeličky WPB Capital přihlásit v jakékoli pobočce České spořitelny o své vklady. Zatím tak učinilo 4363 klientů, což je v objemu peněz 97,41 procenta.

Úvěry v řádu desítek milionů korun poskytované účelově založeným společnostem spolu s nabýváním nedovolených typů cenných papírů stály za odebráním licence třetímu největšímu spořitelnímu družstvu v Česku, WPB Capital. Tu mu, na základě více než ročního šetření, odebrala koncem loňského června centrální banka. Už v polovině října loňského roku začalo vyplácení klientů. To potrvá až do 17. října 2017.

„Vyplácení vkladů probíhá od samého začátku prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Celková částka, o kterou by se klienti měli přihlásit, činí zhruba 2,8 miliardy korun. Je pravděpodobné, že tak neučiní všichni. Jejich počet ale nebude nijak dramatický. Důvodem jsou zpravidla nízké vklady. Letos v červenci skončila výplata klientů zkrachovalé kampeličky UNIBON. Výplatu náhrady vkladu si během tříleté lhůty nevyzvedlo 318 klientů, celková výše nevyzvednutých náhrad činí 617 tisíc korun. U WPB Capital lze očekávat podobný průběh,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Největší nápor klientů hlásících se o své vklady proběhl hned na začátku zahájení výplat. „Jen během prvního měsíce se o své peníze přihlásilo 3295 věřitelů a jednalo se o zatím nejrychlejší proces výplaty věřitelů v Česku. Postupně začal počet klientů vyzvedávajících si své vklady pomalu klesat. Dnes se průměrně o svůj vklad přihlásí 50 lidí měsíčně. Počet by se ještě mohl zvednout těsně před koncem lhůty pro vyplácení. Nebude to ale nic dramatického. V případě kampeličky UNIBON proběhla poslední výplata náhrady vkladu ve výši 104 tisíc korun dva dny před ukončením výplat náhrad,“ řekl Jiří Švihla.

Výplaty věřitelů zkrachovalé kampeličky probíhají bez problémů. Všichni si ale pro peníze nepřijdou

Až do poloviny října 2017 mají klienti zkrachovalé kampeličky WPB Capital možnost přihlásit se na některé z 627 poboček České spořitelny o své vklady. Někteří si ale pro své peníze nikdy nepřijdou.

Celkem 6898 klientů by mělo dostat své vklady od Fondu pojištění vkladů zpět. Přihlásit by se měli o 2,796 miliardy korun. Podle odborníků tak ale část z nich neučiní. „Podle zkušeností s výplatami klientů dříve zkrachovalých družstevních záložen si ne všichni věřitelé výplatu náhrady v zákonné tříleté lhůtě vyzvednou. Jejich počet ale nebude nijak dramatický. Například počet věřitelů zkrachovalé kampeličky UNIBON, která se dostala do problémů v červenci 2012, a výplata tedy letos v červenci končí, je zanedbatelný. V Česku stále zbývá vyplatit náhradu 315 klientům družstevní záložny UNIBON v celkové výši mírně přesahující 720 tisíc korun, na Slovensku pak pouhým čtyřem klientům v celkové hodnotě 30 eur. Právě nízké vklady jsou hlavním důvodem toho, proč se někteří lidé o své peníze vůbec nepřihlásí,“ vysvětlil advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Výplaty začaly v polovině října loňského roku. Prozatím je jejich průběh takřka bezproblémový. Klienti si nejčastěji stěžují na výši vyplaceného vkladu. „Fond pojištění vkladů je v současné době v zásadě způsobilý a připravený k výplatám v zákonných termínech. Výplatu mohou zkomplikovat především špatné záznamy, ze kterých plynou jiné výše vkladů, než jaké evidují samotní vkladatelé. Během výplat už několik věřitelů reklamovalo výši vyplacené náhrady. Vesměs se ale v rámci reklamačního řízení potvrdila správnost vypočtené náhrady vkladu. Reklamací se může samozřejmě výplata některých klientů kampeličky zpozdit, nikoli ale zastavit,“ popsal Jiří Švihla.

Průběh likvidace také komplikují soudní spory. Ty se jednotlivých věřitelů nijak nedotýkají a na průběh výplat nemají vliv. Celý proces likvidace ale skončí až po jejich vyřešení. „V současné době je hlavním předmětem mých snah potřeba ochránit úvěrové portfolio hypotečních úvěrů, ať již aktivní účastí v řízení o zrušení rozhodčího nálezu proti společnosti TROWMART LIMITED (nyní LLAINFAIR CARAINION CWNI DALIANNOL LTD), účastí v insolvenčních a exekučních řízeních, nebo i řízeních vkladových, vedených jednotlivými katastrálními úřady. Ve všech těchto řízeních se snaží společnost LLAINFAIR CARAINION CWNI DALIANNOL LTD či její nástupci zaujmout pozici WPB Capital. S potěšením lze konstatovat, že prozatím víceméně neúspěšně,“ uzavřel Jiří Švihla.


Zmizí v roce 2018 družstevní záložny z Česka? Řada z nich se bude muset změnit v banku

Krach dvou velkých družstevních záložen v loňském roce byl jedním z podnětů pro zákonodárce změnit podmínky existence kampeliček v Česku. Řada změn začala platit už v lednu tohoto roku. Za necelé tři roky zřejmě dojde k hromadným proměnám záložen v banky. Novela zákona je reakcí na problematické fungování sektoru družstevních záložen.

Poslední záložnou, která v Česku zkrachovala, byla WPB Capital. Kampelička je v likvidaci od října loňského roku. Kromě spolupráce s Fondem pojištění vkladů, který vyplácí vklady téměř sedmi tisícům věřitelů, je ale nutná i spolupráce představenstva s pověřeným likvidátorem. K tomu však nedošlo. „Od samého počátku likvidace představenstvo nespolupracuje, právě naopak se svou nesoučinností snaží činnost likvidátora brzdit. Tento fakt však nemá žádný vliv na průběh výplat věřitelů. Ti své peníze začali dostávat už v loňském roce a jejich výplata potrvá až do října roku 2017. Vklady vyplácí Fond pojištění vkladů prostřednictvím poboček České spořitelny,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Právě Fondu pojištění vkladů se dotkly první změny, které nastolila novela zákona. „Rok 2015 přinesl Fondu pojištění vkladů vyšší příspěvky od družstevních záložen. Pravidelné čtvrtletní odvody v procentním vyjádření tak budou vzhledem k jejich vyšší rizikovosti převyšovat odvody bank. Ještě před lednem 2015 družstevní záložny čtvrtletně odváděly 0,04 procenta z objemu pojištěných vkladů, nyní je to 0,08 procenta. Toto navýšení by mohlo v tomto roce přinést Fondu oproti roku 2014 zhruba o 40 milionů korun navíc,“ uvedla výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Už od ledna je platnou novinkou také to, že družstevní záložny nesmějí poskytovat své služby a produkty osobám, které nejsou jejich členy. „Další omezení kampeliček přinese leden 2018. Pokud po tomto datu výše peněz, které družstevní záložny spravují, přesáhne pět miliard korun, budou se muset přeměnit v banku, nebo rezignovat na svůj růst. Aktuální počet družstevních záložen působících na českém trhu je 11 se zhruba 54 tisíci členy. Bilanční sumu pěti miliard překračují dvě společnosti – Moravský peněžní ústav a Creditas. Od roku 2018 také začne platit omezení výše poskytovaných úvěrů. Ty nebudou smět přesáhnout částku 30 milionů korun pro jednoho člena družstva,“ popsal Jiří Švihla.


Krach WPB Capital: výplaty vkladů se zpomalují, o své peníze se totiž hlásí méně věřitelů

Až do října 2017 se mohou klienti zkrachovalé kampeličky WPB Capital přihlásit v jakékoli pobočce České spořitelny o své vklady. Lidí, kteří chtějí své peníze zpět, však ubývá. Další masivní vlnu vyplácení odborníci neočekávají.

Největší nápor věřitelů, kteří se začali hlásit o své vklady, zaznamenal Fond pojištění vkladů v říjnu. „Vzhledem k tomu, že už se v současné době vyplácejí řádově jednotky klientů denně, není zřejmě reálné očekávat nějakou větší vlnu zájmu. Důvodem poklesu počtu věřitelů hlásících se o své peníze může být výše vkladu. Při nižších náhradách si totiž klienti vklady vybírají během delšího období. Před koncem výplatní doby se určitě ozve několik opozdilců, ale budou to opět jen jednotky klientů, určitě nic masového,“ popsal očekávaný průběh výplat advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Výplaty probíhají jednoduše, bez složitého papírování. Vyplácení klientů zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital probíhá prostřednictvím České spořitelny. „Klienti se o své peníze mohou přihlásit v jakékoli její pobočce. Pobočku banky stačí navštívit s průkazem totožnosti. Klienti s sebou nemusí nosit všechny smlouvy ani výpisy z účtu a dokazovat, kolik peněz do banky vložili nebo o jaké úroky se jim vklad navýšil. Všechny potřebné údaje má vyplácející banka k dispozici,“ doplnil Jiří Švihla.

Navzdory tomu, že téměř každý rok zkrachuje v Česku jedna kampelička, lidé do nich peníze stále ukládají. Vyplatí se ale skutečně vložit peníze do družstevních záložen? „Hlavní a možná jedinou a pro mnoho klientů rozhodující výhodou je výše nabízených úroků. Naopak zásadní nevýhodou je nižší bezpečnost takto uložených vkladů klientů. Pro řadu kampeliček je typické nepřehledné účtování, pochybné úvěry, vyvádění peněz do ciziny a podobně. Naopak ve prospěch klientů mluví fakt, že i přes toto riziko mají klienti vklad do výše 100 tisíc eur korun pojištěný. V případě krachu jsou vklady vypláceny Fondem pojištění vkladů,“ uvedl Jiří Švihla.


Věřitelů WPB Capital hlásících se o peníze ubývá. Stále zbývá vyplatit kolem tří tisíc klientů

Takřka sedm tisíc klientů zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital si od října loňského roku mohlo začít vybírat své vklady. Téměř 60 procent z nich mělo v záložně uloženo přes půl milionu korun. Zatím si své peníze vyzvedlo 57 procent klientů kampeličky. Fondu pojištění vkladů zvývá vyplatit kolem 216 milionů korun.

Největší nápor věřitelů, kteří se začali hlásit o své vklady, zaznamenal Fond pojištění vkladů právě v říjnu. „Počet klientů, kteří se hlásí o své náhrady, klesá. V prvním týdnu zahájení výplat se o své vklady přihlásilo 1763 klientů, v druhém týdnu 743 klientů a ve třetím 351 klientů. V současné době to jsou desítky klientů týdně. Odhadujeme, že počet klientů, kteří si náhradu nevyzvednou vůbec, bude zřejmě dost vysoký. Jednat by se mohlo zhruba o 20 procent klientů. Prozatím se o své vklady nepřihlásilo přes 2900. Mezi nimi je i desítka těch, kteří mají nárok na částku vyšší než 2,5 milionu korun,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Po třech letech ode dne zahájení výplat, tedy v říjnu 2017, se nárok věřitelů WPB Capital na výplatu náhrady stane promlčeným. „Nevyzvednuté náhrady klientů propadnou zpět do Fondu pojištění vkladů. O tyto nevyzvednuté peníze se tak zvýší zůstatek Fondu, který se v budoucnu použije na výplaty dalších bank a kampeliček. Navíc díky letošnímu zvýšení odvodů družstevních záložen z objemu pojištěných vkladů z 0,04 procenta na 0,08 procenta očekáváme, že zůstatek Fondu vzroste oproti roku 2014 zhruba o 40 milionů korun,“ uvedla Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Dohled nad výplatou náhrad věřitelům, sestavování účetních rozvah i vedení soudních sporů – to je hlavní náplň činnosti likvidátora zkrachovalé kampeličky. „Spolupráci s Fondem pojištění vkladů lze označit za bezproblémovou. Kromě hladkého průběhu výplaty vkladů v současné době s týmem odborníků zahajujeme přípravné kroky směřující k realizaci prodeje likvidační podstaty a zároveň vedeme větší množství soudních sporů. Tím nejvýznamnějším je soudní spor se společností LLAINFAIR CARAINION CWNI DALIANNOL LTD., týkající se údajně postoupených pohledávek z hypotečních úvěrů,“ doplnil Jiří Švihla.


Polovina věřitelů zkrachovalé kampeličky má peníze zpět. Výplaty pokračují

Takřka sedm tisíc klientů zkrachovalé záložny WPB si v některé z 627 poboček České spořitelny může od 14. října vyzvednout svůj vklad. Zatím tak učinilo 3295 věřitelů.

Fond pojištění vkladů vrací peníze 6898 klientům záložny WPB Capital. Celkem jim vyplatí 2,796 miliardy korun. „Vyplaceno je již přes 47 procent věřitelů. Prozatím jim fond vrátil přes 2,27 miliardy korun. Podle zkušeností s výplatami klientů dříve zkrachovalých družstevních záložen si ne všichni věřitelé výplatu náhrady v zákonné lhůtě vyzvednou. Lze tedy předpokládat, že i po uplynutí zákonné tříleté lhůty budou věřitelé s nevyzvednutou náhradou vkladu. Jejich počet lze předpokládat v řádu jednotlivců. Prozatím si své vklady nevyzvedlo 3603 lidí. Přesto se jedná o zatím nejrychlejší proces výplaty věřitelů v Česku,“ popsal advokát Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Nejvíc výplat proběhne v hlavním městě, cizinců je minimum. Nejvíce klientů – 3350 – měla zkrachovalá družstevní záložna v Praze, tady lze tedy očekávat největší nápor věřitelů. Hlavní město následují střední Čechy, kde měla záložna 900 klientů. Mezi věřiteli je také 80 cizinců. Těch je nejvíce z Německa a Slovenské republiky. Také jejich výplaty bude zajišťovat Fond pojištění vkladů.

Valná většina klientů zkrachovalé kampeličky dostane své peníze zpět v plné výši. „Průměrná výše vkladu na jednoho klienta mírně přesahuje 400 tisíc korun. Mezi klienty záložny WPB Capital bylo i sedm takových, jejichž úspory přesáhly hranici 2,752 milionu korun, tedy maximální možnou částku, na kterou se pojištění vkladů vztahuje. Peníze nad tuto sumu v celkové výši 42,622 milionu korun proto klienti musí nárokovat v likvidačním řízení. Většinu těchto finančních prostředků ale tvoří vklad jediného klienta, který měl v záložně uloženo více než 39 milionů korun,“ uvedla Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Vyplácení peněz zatím probíhá bez výrazných komplikací. „Určité komplikace nastaly v několika případech na straně věřitelů, kteří reklamovali výši vyplacené náhrady. Vesměs se ale v rámci reklamačního řízení potvrdila správnost vypočtené náhrady vkladu. Tyto reklamace lze zcela jistě spojit s častými stížnostmi klientů, že neobdrželi žádné výpisy z účtů, a tudíž nemají žádnou možnost si zkontrolovat výši své náhrady. Dalším ojedinělým problémem, který se vyskytl v pobočkách vyplácející České spořitelny, je způsob identifikace cizinců, kteří prokazují svou totožnost nikoli rodným číslem, nýbrž datem narození,“ vysvětlil Jiří Švihla.


Fond pojištění vkladů prostřednictvím poboček České spořitelny vyplácí náhrady pojištěných vkladů klientům WPB Capital

Téměř 7 tisíc klientů záložny WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci (dále také „WPB“ či „WPB Capital“) si v některé z 627 poboček České spořitelny od zítřejšího dne (14. října 2014) může přijít vyzvednout náhradu pojištěných vkladů ze zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital. Vypláceny budou částky do maximální výše pojištění vkladů, která je 100 tisíc EUR na jednoho vkladatele, tedy 2 752 000 Kč dle kurzu 27,520 Kč/EUR ze dne 18. září 2014.

Výplata náhrad vkladů klientům WPB Capital bude zítra zahájena v síti České spořitelny. Kompletní přehled vyplácejících poboček je možné nalézt na internetové adrese http://www.fpv.cz/cs/pobocky/, případně se informovat na bezplatné zákaznické lince České spořitelny na telefonním čísle 800 207 207.

Nárok na výplatu náhrady vkladu má celkem 6 880 klientů zkrachovalé záložny, přičemž průměrná výše vkladu na jednoho klienta mírně přesahuje 400 tisíc Kč. Mezi klienty záložny WPB Capital bylo i sedm takových, jejichž úspory v den oznámení nesolventnosti přesáhly hranici 2 752 000 Kč, tedy maximální možnou sumu, na níž se pojištění vkladů vztahuje. Peníze nad tuto částku v celkové výši 42,622 milionů Kč tak musí nárokovat v likvidačním řízení. Většinu těchto finančních prostředků ale tvoří vklad jediného klienta, který měl v záložně uloženo více než 39 milionů Kč.

Na největší nápor žadatelů o výplatu náhrady vkladů jsou připraveny pražské pobočky České spořitelny. Právě v hlavním městě měla záložna WPB Capital nejvíce klientů (3 350). Po české metropoli pak následují střední Čechy, kde měla záložna 900 klientů.

Fond pojištění vkladů bude rovněž zprostředkovávat výplatu náhrad vkladů i zahraničním klientům, kterých je celkem 80. Nejvíce ze Slovenska a Německa.

„Výplata náhrad vkladů je připravena. Klienti záložny WPB Capital tak počínaje zítřkem musí pouze přijít s platným občanským průkazem či pasem na pobočky České spořitelny, případně se nechat zastoupit na základě úředně ověřené plné moci, a peníze jim až do výše limitu budou převedeny na jiný účet či vyplaceny v hotovosti,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová, která žadatelům radí, aby si ještě před cestou na pobočku České spořitelny raději překontrolovali platnost svého občanského průkazu. „Pozornost je třeba věnovat při uvádění správného čísla účtu, na který žadatel bude chtít náhradu vkladu převést. V minulosti se nám stalo, že klienti poměrně často z nepozornosti uváděli nepřesné údaje,“ dodává Kadlecová.

Pro FPV je výplata náhrad vkladů klientům záložny WPB Capital čtvrtou nejvyšší výplatou v jeho dvacetileté historii. Před zahájením výplat má FPV k dispozici 20,3 miliard korun.

Vývoj ukončení činnosti záložny WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci

Dne 7. 4. 2014 spořitelní družstvo WPB Capital obdrželo Rozhodnutí České národní banky, které této finanční instituci odnímá povolení působit jako družstevní záložna.

Dne 24. 6. 2014 Česká národní banka odejmula WPB Capital, spořitelní družstvo povolení působit jako družstevní záložna. ČNB zároveň podala návrh soudu na jmenování likvidátora.

Dne 18. 9. 2014 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital, spořitelní družstvo, dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Fond ihned požádal likvidátora tohoto spořitelního družstva o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Dne 14. 10. 2014 Fond pojištění vkladů zahajuje výplatu náhrad vkladů klientům záložny a stává se tak největším věřitelem zkrachovalé záložny WPB Capital.


Výplaty klientů zkrachovalé záložny začnou nejpozději v polovině října

Navzdory rapidnímu poklesu počtu kampeliček v Česku za posledních 20 let nepovažují odborníci vkládání úspor do družstevních záložen za ekonomický hazard. Ani v případě krachu klienti o peníze nepřijdou. Poslední kampeličkou, která se dostala do likvidace, je WPB Capital. Vklady věřitelům vrátí Fond pojištění vkladů. Výplaty začnou nejpozději 16. října.

Problémy kampeliček nijak neovlivňují jejich popularitu u českých střadatelů. Meziroční nárůst počtu členů všech družstev v České republice k 30. září loňského roku činil 32,9 procenta. Do záložen tak vstoupilo přes 16 tisíc klientů. „Řada družstevních záložen nabízí svým klientům lepší podmínky než mnoho tuzemských bank. V poslední době přináší kampeličkářům zajištění jejich vkladů celkem bezproblémové plnění Fondem pojištění vkladů do rozsahu 100 tisíc eur. K tomuto plnění se přistupuje v případě, že družstevní záložna není způsobilá plnit své povinnosti vůči vkladatelům za zákonných a smluvních podmínek,“ vysvětlil právník Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Právě nezákonné jednání stojí za odebráním licence třetímu největšímu spořitelnímu družstvu v Česku – WPB Capital. Po dvouměsíčním šetření likvidátor kampeličky zjistil, že společnost není schopna svým věřitelům jejich vklady vrátit, vyplácet je tedy začne Fond pojištění vkladů. Fond nejpozději do 6. října tohoto roku stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. Výplatu náhrad vkladů musí zahájit nejpozději do 16. října. „Fond v současné době disponuje rezervami ve výši zhruba 20 miliard korun. Očekávaná výplata WPB Capital nepřesáhne tři miliardy korun. Fond tedy nemusí využít možnosti získání dalších finančních prostředků na finančních trzích a je schopen pokrýt náhrady z vlastních zdrojů,“ popsala situaci Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

I přes problémy, ve kterých se tuzemské kampeličky ocitají, není podle odborníků budoucí fungování družstevních záložen v Česku nereálné. „Jejich životnost záleží na dodržování pravidel kapitálového trhu tak, jak je stanoví zákon či vyhlášky České národní banky. Zároveň se chystá zákonná úprava, která by při dosažení určité hranice bilanční sumy vyžadovala změnu družstevní záložny na banku. Navíc vládou schválený návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech by měl zpřísnit pravidla úvěrové angažovanosti a zvýšit příspěvky družstevních záložen do Fondu pojištění vkladů. Kampeličky by v budoucnu oproti bankám měly přispívat dvojnásobnou částkou,“ řekl Jiří Švihla.


Společnost LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd - dříve Trowmart Limited - nesmí disponovat s úvěrovým portfoliem klientů kampeličky WPB Capital

Obvodní soud pro Prahu 1 předběžným opatřením vydaným 29. srpna tohoto roku uložil společnosti LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd - dříve Trowmart Limited - povinnost zdržet se jakýchkoli jednání spojených s pohledávkami kampeličky WPB Capital, které jí náleží z úvěrových smluv. Společnost nesmí pohledávky z úvěrových smluv inkasovat, převádět na třetí osoby, započítávat, postupovat, činit předmětem zajištění, nebo je jiným způsobem zcizit či zatížit právy třetích osob. To se týká i příslušenství úvěrových smluv a veškerých práv s nimi spojených, zejména v podobě zástavních práv k nemovitým a movitým věcem, ať již je jejich povaha hmotná či nehmotná, a jiných zajišťovacích práv, ať již mají věcně právní či jinou podobu.

Zároveň bylo společnosti zakázáno jakékoliv nakládání s originály smluv a jinou dokumentací vztahující se k úvěrovým smlouvám, včetně listin představujících jejich zajištění a práv s nimi spojených. Jedná se tedy zejména o úvěrovou dokumentaci, originály úvěrových smluv, a dokumentaci vztahující se k zajištění pohledávek, především originály zástavních a jiných zajišťovacích smluv, originály předmětů zajištění, originály blankosměnek, směnek, akcií či jiných cenných papírů sloužících k zajištění pohledávek.


Výplaty věřitelů kampeličky WPB Capital začnou koncem září. Proběhnou automaticky

Kampelička WPB Capital, které Česká národní banka odebrala koncem června licenci, nebude mít dostatek financí k vyplacení 11 tisíc věřitelů. Ti se ale o své vklady nemusí bát. Asi 2,8 miliardy korun jim vyplatí Fond pojištění vkladů.

Začátkem července byl jmenován likvidátor kampeličky, který se stará, aby se věřitelům jejich peníze vrátily zpět. „V souladu s odnětím licence společnosti WPB Capital Českou národní bankou došlo k situaci, kdy družstevní záložna nemá možnost provádět příjmy a výplaty vkladů, vyjma plateb na úhradu poskytnutých úvěrů. Z toho důvodu nyní nemohou vkladatelé disponovat se svými prostředky na svých vkladových účtech,“ vysvětlil právník Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

S krachy záložen už lidé v Česku mají bohaté zkušenosti. Kvůli pádu WPB Capital ale nemusí věřitelé panikařit. „I když záložna zřejmě nebude schopna vyplatit věřitelům jejich vklady z vlastních prostředků, peníze jim budou vyplaceny Fondem pojištění vkladů. Vklady všech střadatelů v českých bankách i záložnách jsou totiž povinně pojištěné u Fondu pojištění vkladů. Ten disponuje několika miliardami korun. V okamžiku, kdy Fond pojištění vkladů obdrží od České národní banky oznámení o tom, že družstevní záložna WPB Capital není schopna vyplatit své věřitele, začne běžet maximálně dvacetidenní lhůta pro zahájení výplat věřitelů,“ popsal Jiří Švihla.

Vyplácení věřitelů by mělo začít koncem září. „Veškeré vklady klientů WPB budou uhrazeny do výše sto tisíc eur z Fondu pojištění vkladů. Jelikož prozatím neevidujeme, až na drobné výjimky, na účtech klientů částky přesahující tento pojištěný rozsah, lze předpokládat, že vklady klientů družstevní záložny jim budou vráceny v plném rozsahu,“ ujistil Jiří Švihla.

Věřitelé o své vklady žádat nemusí, vyplácení začne automaticky. „Fondu budou předány veškeré potřebné informace a následně prostřednictvím vybrané banky začne věřitelům jejich vklady vracet. Klienti družstevní záložny se ale budou muset dostavit na pobočku vybrané banky a prokázat se občanským průkazem nebo pasem. Následně jim budou peníze vyplaceny,“ uvedl Jiří Švihla.


WPB Capital má nové bankovní spojení. Splátky úvěrů posílejte od 1. srpna na účet 4200495173/6800

V souvislosti se vstupem družstva WPB Capital do likvidace přestalo družstvo splňovat podmínky pro účast v systému mezibankovního bezhotovostního platebního styku CERTIS. Proto nemůže družstvo WPB Capital přijímat bezhotovostní platby na jí vedené úvěrové účty.

Veškeré splátky úvěrů od členů družstva, v souladu s příslušnou úvěrovou smlouvou a splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí úvěrové smlouvy, budou přijímány od 1. 8. 2014 na nově zřízeném bankovním účtu.

Nové bankovní spojení

Bankovní ústav:Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:4200495173/6800
Měna:CZK
Variabilní symbol:číslo běžného účtu splácení

U každé platby je nutné jako variabilní symbol uvést číslo svého běžného účtu splácení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte infolinku +420 774 205 715.


Dne 24. června 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o likvidaci spořitelního družstva WPB Capital. Kampelička se ocitla v problémech už na jaře loňského roku. Česká národní banka následně zahájila správní řízení a omezila činnost záložny. Správní řízení pak vyústilo odebráním licence, čímž se centrální banka snaží WPB Capital zabránit ve veškerém nelegálním nebo protiprávním konání. Podle centrální banky totiž družstvo poskytovalo účelově založeným obchodním společnostem úvěry v řádech desítek milionů korun a nabývalo nedovolených typů cenných papírů.

Soudem pověřený likvidátor JUDr. Jiří Švihla nyní sestaví zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění a zjistí tak majetkový stav záložny. „Protože rozhodnutí České národní banky koncem června tohoto roku nabylo právní moci, musí záložna zahájit kroky vedoucí k úhradě svých závazků vůči všem věřitelům. Do procesu likvidace bude též zahrnut Fond pojištění vkladů, který bude vyplácet pojištěné vklady ze zákona. Limit činí sto tisíc eur. Je tedy velice pravděpodobné, že drtivá většina vkladatelů bude odškodněna v celé výši svého vkladu, přičemž do doby, než bude realizováno plnění ze strany Fondu pojištění vkladů, nebude realizován běžný platební styk,“ uvedl právní zástupce likvidátora JUDr. Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

„WPB Capital už od loňského května nesměla na základě předběžného opatření centrální banky přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry. Současným členům doporučuji, aby si zřídili nové účty u jiných finančních institucí. Klienti, kteří mají podepsanou úvěrovou smlouvu, musí i nadále splácet dle splátkového kalendáře. V případě nedodržení výše splátek nebo jejich nehrazení bude spořitelní družstvo pohledávky vymáhat soudní cestou,“ konstatoval JUDr. Jiří Švihla, likvidátor WPB Capital.

Napsali o nás